ธรรมะต้องสบาย

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2546

 

.....อาการตึงเวลานั่งธรรมะ เป็นอาการที่ฟ้องว่า… เราตั้งใจมากเกินไป ทำไม่ถูกวิธี แต่ถ้ารู้สึกชอบ เพลิน สนุก นั่นแสดงว่า… ทำถูกวิธี จำไว้ว่า… ตลอดเส้นทางสายกลาง ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย ต้องสบายตลอดเส้นทาง

 

 Total Execution Time: 0.0012112975120544 Mins