อย่ากังวล

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2546

 

.....เมื่อเราปฏิบัติธรรม อย่ากังวลว่า…ประสบการณ์ภายใน จะดีขึ้น คงที่ หรือหยาบลง ไม่คาดหวังว่า…อะไรจะเกิดขึ้น ทำหน้าที่แค่ หยุด นิ่ง เฉย อย่างมีความสุข ไม่คิดว่า… ใจหยุดขนาดนี้แล้ว น่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้ดู ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน เปลี่ยนก็เปลี่ยน เฉยตลอด รักษาใจให้เป็นปกติ อย่างนี้จะศึกษาวิชชาธรรมกายได้ดี

 

 Total Execution Time: 0.001265815893809 Mins