ภารกิจที่รอการพิสูจน์

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2546

 

.....เราได้ยินได้ฟัง คำว่า "ธรรมกาย" กันบ่อย แต่เรายังไม่รู้จักเลยว่า..ธรรมกายเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ยังไม่ได้พบ ไม่ได้เห็นด้วยตัวของเราเอง เป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้น เพราะฉะนั้น ภารกิจนี้ยังมีอยู่ เป็นสิ่งที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง เป็นปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะตน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010223666826884 Mins