ชีวิตที่ประเสริฐสุด

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2546

 

           ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด เป็นชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุธรรม เพราะปลอดจากเครื่องกังวลต่างๆ ทางโลก มีเวลาทำความเพียรมาก ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีหมู่คณะที่คิด พูด และทำเหมือนกัน มีเป้าหมายที่จะไปนิพพานเหมือนกัน

 Total Execution Time: 0.001197882493337 Mins