เครื่องวัด

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2546

 

.....การประคองใจตลอดเวลา..เป็นเครื่องวัดว่า เรารักธรรมะจริงแค่ไหน อยากเข้าถึงจริงแค่ไหน ถ้าหากว่า..เราปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่าน ไปในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ ก็แสดงว่า… เรายังรักไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน

 

 Total Execution Time: 0.0012054324150085 Mins