สมดุลชีวิต

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2546

 

.....ปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ค่าครองชีพที่ถีบตัวขึ้นสูง มลพิษของสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ต้องประสบและต้องอดทนอยู่ตลอดเวลา หากใครไม่สามารถรักษาสภาพใจให้สมดุลได้มัวกลัดกลุ่มอยู่แต่ในเรื่องเหล่านี้ ความสมดุลในชีวิตก็จะขาดหายไป เมื่อชีวิตขาดสมดุลการดำเนินชีวิตก็ยากที่จะประสบความสุข ความสำเร็จได้

.....สมดุลชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการฝึกทำใจให้หยุด นิ่ง เฉย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ก่อน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความสมดุลของใจ เมื่อใจหยุดได้สนิทเป็นหนึ่งเดียวความสมดุลของชีวิตก็จะเกิดขึ้น จะเข้าถึงกระแสแห่งความสุข ความบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งจะปรับใจให้มีสภาพที่เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากเพียงใดก็สามารถฝ่าฟันจนถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

.....สร้างสมดุลชีวิต จิตหยุดนิ่งเป็นหนึ่ง เข้าถึงธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.0013593673706055 Mins