ส่งความสุข ต้องส่งที่กลางใจ

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2549

.....ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่เข้ามาแทนที่นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ความดีงามใหม่ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง นับแต่นี้ไป ทุกย่างก้าวทุกลมหายใจจะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี
ดังนั้นขอให้เราได้เตรียมใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่ง ปราศจากความคิดวิตกกังวลใดๆ เพื่อเราจะได้ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน แล้วร่วมกันส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กันที่กลางใจ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วจึงขยายสู่ผู้อื่น คือชาวโลกทั้งหลาย

....."ชีวิตมีสุข ใจต้องหยุดอยู่ที่กลาง"

 

 

 Total Execution Time: 0.018676602840424 Mins