ผู้ไม่เกียจคร้าน

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2546

 

 

คนไม่เกียจคร้านช่วยกันขุดหลุมที่พื้นราบ
ยังพบน้ำที่พื้นราบตรงนั้นได้เลย

 

วัณณุปถชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒

 Total Execution Time: 0.001148517926534 Mins