ผู้ล้าหลัง

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ถึงแม้ว่าจะเพียบพร้อมด้วยชาติตระกูล
หรือกิริยามารยาท
แต่มาเพียรประกอบการล้าหลัง
ก็จะจ่อมจมอยู่ในห้วงอันตราย

 

หังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๗๒

 Total Execution Time: 0.0012409528096517 Mins