รู้จักเวลา

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2546

 

 

ในเวลาที่ควรช้า ก็ช้า
ในเวลาที่ควรรีบ ก็รีบ
ผลประโยชน์ของผู้นั้นก็จะเต็มบริบูรณ์
เหมือนดวงจันทร์ที่ขึ้นเวลากลางคืน

 

คชกุมภชาดก ขุ.ชา ๒๗/๖๘๑

 Total Execution Time: 0.001382581392924 Mins