ค่ายคุณธรรมเครือข่ายครู

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมโนนะคลับและ บริษัท NPC Human Development จัดโครงการค่ายคุณธรรมเครือข่ายครู องค์กรนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีคณะอาจารย์ และ นักเรียน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธาน และมี นายประพุทธ กำลังเอก มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในเรื่องเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของชีวิต

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการ “Clean Project: 60 ปีเยาวชนรวมใจ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่” ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมเรื่องการอยู่อย่างพอเพียง และไม่พึ่งพาเหล้าบุหรี่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปใช้แก่ตนเองและสังคมต่อไป

 Total Execution Time: 0.0015574018160502 Mins