ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2550

     กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วันขึ้น ในโครงการ The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 8

จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่

ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จาก 9 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ศรีลังกา กรีก เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และ อิตาลี ซึ่งผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่ ได้มีโอกาสพักผ่อนทั้งกายและใจในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ และได้เรียนรู้และร่วมฝึกฝนวิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ๆ มีความสุข สดชื่น แจ่มใสจากตนเอง และมีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น รู้จักการฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนาอีกด้วย สำหรับผู้ชายถือเป็นโอกาสที่ดีหากได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทด้วยตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีกว่าเพศหญิง และพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล ที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำมาปฏิบัติตามได้ เพื่อให้เป็นคนดี และมีความสุขในชีวิตได้โดยง่ายนั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00088069836298625 Mins