ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2550

       มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมชโย) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรอัมพร กิ๊ฟท์ กัลยาณมิตรสัมพันธ์ เสริมชีพ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากมูลนิธิธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา

แม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้ว เนื่องจากน้ำได้ท่วมมานานกว่า 1 เดือน แต่ยังส่งผลกระทบด้านการคมนาคมอยู่ เพราะยังต้องจึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รับความเดือนร้อนในเรื่องการประกอบอาชีพ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านจักสาน และเกษตรกรรม ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเก็บผลผลิตไม่ทัน

จากนั้นทีมงานให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกาย ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยน้ำดื่ม ไปถวายให้แด่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 7 วัด ได้แก่วัดโบสถ์ วัดใบบัว วัดประดู่โลกเชฏฐ์ วัดบันไดช้าง วัดบางกระทิง วัดสุวรรณเจดีย์ และวัดหัวเวียง ในเขตพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวัดส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำดื่ม และอาหารขบฉัน ส่วนการออกบิณฑบาตก็ได้รับความเดือนร้อน การเดินทางยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะ และบางวันก็ได้อาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนพระเณรในวัด เนื่องจากชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกัน

ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถือเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุข โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และถึงแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ธารน้ำใจของพี่น้องชาวไทยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาจิตใจให้ผู้ประสบภัยได้ทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ทุกท่านสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจเช่นนี้ได้ โดยร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยได้ที่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โทร. 02-831-1000

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011489311854045 Mins