เยาวชนไทยสดใส

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2551


     สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย จัดโครงการพัฒนาศีลธรรมแก่เยาวชน เรื่อง “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ เยาวชนไทยสดใสด้วยศีลธรรม” ณ โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการสุมณฑา พงษ์มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และนางสุมณีย์ สุริยะไชยากร นายกสมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นประธานในพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ได้จัดให้นักเรียนฝึกการทำสมาธิ ฝึกให้รู้จักการเสียสละ การให้ทาน ฝึกการออมทรัพย์ และบรรยายการพัฒนาศีลธรรมเรื่องโทษของยาเสพติด เรื่องกฎแห่งกรรม ประกอบสื่อแอนนิเมชั่น โทษของน้ำเมากับนรกขุม 5 และบรรยายเรื่อง “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศ เยาวชนสดใสด้วยศีลธรรม” โดยมีอาจารย์สมทรง พรมโณภาส อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทย เห็นถึงโทษภัยของสุรายาเสพย์ติด ทั้งทางกฎหมายและตามกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเนื้อหาจะชี้ให้เห็นถึงโทษภัยที่จะตามมาจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ รวมไปถึงให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของการรักษาศีล 5 ด้วย ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รับผลในทางที่ดีอย่างไร เกี่ยวกับศีล 5 นั้นนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆ คนต้องถือปฏิบัติกันให้ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010516166687012 Mins