บรรพชาอุปสมบท

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2551

        วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 64 ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน 106 คน เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระธรรมกาย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา โดยในภาคเช้านาคธรรมทายาท รวมทั้งเจ้าภาพงานบวช ผู้ปกครองของธรรมทายาทอีกกว่า 200 คน เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ประกอบพิธีวันทาสีมา วันทาพระประธาน กล่าวคำขอขมาผู้ปกครอง และรับผ้าไตรจากผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติที่มาร่วมอนุโมทนา จากนั้นในภาคสาย พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม, ป.ธ.9 , ราชบัณฑิต, เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้เดินทางมาประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคธรรมทายาททั้งหมด จากนั้นสาธุชนจึงได้ร่วมกันถวายบาตรแก่สามเณรใหม่ เพื่อเข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุภายในอุโบสถต่อไป โดยพระอุปัชฌาย์จะทำพิธีอุปสมบทให้ต่อไปอีกหลายวันจนกว่าจะครบทุกรูปแก่สามเณรธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการนี้

เป็นพิธีที่น่าอนุโมทนาและมีความปลื้มปิติยินดีในบุญ ทั้งแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท รวมถึงผู้ปกครอง คณะญาติ ตลอดจนเจ้าภาพงานบุญนี้ และหลังจากนั้นพระภิกษุและสามเณรธรรมทายาทจะได้ศึกษาถึงชีวิตสมณะที่แท้จริง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเป็นทั้งที่พึ่งต่อตนเอง แก่ญาติโยม รวมถึงการรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010330677032471 Mins