ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๙

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2549

 

เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น และด้วยความห่วงใยในพุทธบุตรและประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายดังกล่าว ทำให้พี่น้องผองไทยไม่อาจนิ่งดูดายปล่อยให้ท่านเหล่านั้นต้องเผชิญกับความไม่เป็นสุขอยู่เพียงลำพัง โครงการนี้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ศูนย์กัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ชมรมพระกัลยาณมิตร ๗๖ จังหวัด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ รวมทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ชมรมต่าง ๆ และประชาชนจากทั้งในและต่างประเทศนั้น ที่ยังคงจัดต่อเนื่อง

ดั่งสายธารแห่งน้ำใจที่ยังคงไหลอยู่ไม่ขาดสายกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และตอกย้ำกำลังใจแก่กันและกันเสมอมาคือ การจัดให้มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ แล้วนี้

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๒๕๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การจัดงานขึ้นอีกในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องที่เป็นอย่างมาก มีเหล่าพุทธศาสนิกชนมาร่วมในงานกันอย่างคับคั่ง

พิธีเริ่มในเวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่เจ้าอาวาสทั้ง ๒๖๖ วัด ได้รับเกียรติจากนายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายสุชาติ จันทร์มี อัยการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในงาน

หลังจากอาราธนาศีล ๕ และรับศีลแล้ว นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาษาบาลี และนายสุชาติ จันทร์มี ผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายภัตตาหารภาษาไทย

จากนั้นพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012019316355387 Mins