หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอนจบ

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2551

 

 

อาพาธและมรณภาพ             ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมรณภาพประมาณ ๕ ปี ท่านได้เรียกประชุมศิษย์ทั้งใน และนอกวัดเป็นกรณีพิเศษที่ศาลาการเปรียญ เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าท่านจะถึงกาลมรณภาพในอีก ๕ ปีข้างหน้า กิจการใดที่ท่านได้ดำเนินไว้แล้ว ขอให้ช่วยกันทำกิจการนั้น ๆ อย่าทอดทิ้ง ท่านได้ชี้แจงโครงการพัฒนาวัดปากน้ำให้คณะศิษย์ช่วยกันดำเนินต่อไปให้สำเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ท่านเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ท่านบอกว่า ต่อไปวัดปากน้ำจะเจริญรุ่งเรืองใหญ่โต มีลูกศิษย์หลายคนได้อาราธนาขอไม่ให้ท่านมรณภาพ ท่านตอบว่าไม่ได้ อีก ๕ ปี ท่านจะไม่อยู่แน่ ๆ แล้ว
            นับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำ   ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  เป็นต้นมา ท่านต้องรับภาระหนักโดยตลอด ทั้งด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม การสอนและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย การจัดตั้งโรงครัว การบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือผู้คนที่มาขอพึ่งบารมีของท่าน เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก ท่านได้ทุ่มเทชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา จนมีเวลาพักผ่อนน้อยมาก ทำให้สุขภาพทางกายทรุดโทรม  แต่ทางด้านจิตใจยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิม ท่านไม่ยอมทอดทิ้งธุระที่เคยปฏิบัติเป็นกิจวัตร ยังคงออกเทศน์สอนนั่งภาวนาแจกพระของขวัญตามปกติ ท่านไม่ชอบทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่น แม้เวลาอาพาธก็ไม่ยอมให้ใครพยุงลุกนั่ง เรื่องภัตตาหารก็ไม่จู้จี้ ไม่เรียกร้องในเรื่องการขบฉัน ใครทำมาถวายอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น
            เมื่อท่านอาพาธหนัก ได้เรียกศิษย์ให้ดำเนินการสอนเผยแผ่วิชชาธรรมกายต่อไป และสั่งว่า เมื่อท่านมรณภาพแล้ว ให้เก็บสรีระของท่านไว้ไม่ให้เผา
 พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านถึงแก่ มรณภาพอย่างสงบสมดังเช่นจอมทัพธรรม ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๐๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี ๓ เดือน ๒๔ วัน มีอายุพรรษาได้ ๕๓ พรรษา
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ

 

ปี พ.ศ. อายุ เหตุการณ์ในชีวิตหลวงปู่ เหตุการณ์บ้านเมือง
๒๔๒๗ หลวงปู่เกิด
๒๔๓๖ เรียนหนังสือกับพระน้าชาย -
๒๔๔๑ ๑๔ บิดาถึงแก่กรรม เริ่มเป็นพ่อค้าข้าว -
๒๔๔๖ ๑๙ อธิษฐานขอบวชตลอดชีวิต -
๒๔๔๙ ๒๒ อุปสมบท -
๒๔๖๐ ๓๓ บรรลุธรรม ไทยร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒๔๖๑ ๓๔ มาอยู่วัดปากน้ำ สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒๔๗๔ ๔๗ ตั้งโรงงานทำวิชชา -
๒๔๘๐ ๕๓ คุณยายพบหลวงปู่วัดปากน้ำ เริ่มสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๒)
๒๔๘๗ ๖๐ พระราชภาวนาวิสุทธิ์เกิด สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๘)
๒๔๙๓ ๖๖ ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๑, ตั้งโรงเรียน เริ่มสงครามเกาหลี
๒๔๙๔ ๖๗ ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๒ -
๒๔๙๖ ๖๙ ส่งพระไปเผยแผ่ที่อังกฤษ -
๒๔๙๙ ๗๒ ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๓ สิ้นสุดสงครามเกาหลี
๒๕๐๒ ๗๔ มรณภาพ -

ข้อมูลประวัติจาก...
 บรรณานุกรม
·         ตรีธา  เนียมขำ. ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อและวัดปากน้ำ  พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๔๔.
·         วโรพร. ตามรอยพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)  พิมพ์ครั้งที่ ๒. บริษัท ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด, ๒๕๔๓.
·         สิงหล. บุคคลยุคต้นวิชชา เล่ม ๓. บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๔๖.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018512749671936 Mins