เยาวราช จัดตักบาตรถวายมหาสังฆทาน 11,250 รูป

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2551

 

            บริเวณถนนมังกรทอง  หรือถนนเยาวราช เขตกรุงเทพมหานคร จัดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ ในพิธีตักบาตรคณะสงฆ์  11,250  รูป   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  และเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2551   ณ ถนนเยาวราช     ระหว่างวงเวียนโอเดี้ยนถึงสี่แยกราชวงศ์  มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย    วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยมีกัลยาณมิตรทนุ   มานะไชยรักษ์ นำกล่าวถวายผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
            การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการตักบาตรพระครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ในการที่จะให้ชาวพุทธประพฤติปฏิบัติตัว ให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์แบบ  และเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท  4   ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ยอยกพระพุทธศาสนา ให้สูงเด่นในจิตใจของประชาชนชาวไทย   ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นหลังในประเทศ   ทุกท่านที่มาในงานมีความปลื้มอกปลื้มใจ ที่ได้ทำบุญ ได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ สมกับที่ท่านได้อุทิศชีวิตมาบวช ในร่มเงาผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมใจกันอุทิศตน เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อันเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
            กิจกรรมการตักบาตรในครั้งนี้ ถือเป็นมหากุศลครั้งแรก ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร และชาวเยาวราชบนถนนสายทองคำแห่งนี้  ที่มีพระภิกษุสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เป็นจำนวนมาก เป็นการรวมพุทธบริษัททั้ง 4   ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย)    เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลังชาวพุทธ เพื่อส่งกำลังช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด  ที่หยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ใน 4  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนในวันนี้ ถือเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงดำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง และทรงคำสอนแห่งพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญพัฒนาถาวรต่อไป
            ภายในงานยังได้มีนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมการทหารสื่อสาร  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กองพันทหารสื่อสารที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 4 กรมยุทธบริการทหาร กองพันทหารสารวัตรที่ 11 โรงเรียนบพิตรพิมุข โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ โรงเรียนไตรมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
            กิจกรรมงานบุญครั้งนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมือของ  วัดสัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมคงคา วัดบพิตรพิมุข วัดชัยชนะสงคราม วัดจักรวรรดิ วัดกันมาตุยาราม วัดกุศล    คณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน สถานีตำรวจพลับพลาไชย    สถานีตำรวจจักรวรรดิ สมาคมครอบครัวสดใส สมาคมสวนลุมพินี สมาคมชาวโบ้เบ้ สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย สมาคมบัณฑิตรัตน์ กลุ่มประตูน้ำ สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ ชมรมคนรักษ์พระนคร ชมรมพุทธบางซื่อ กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
ทั้งนี้  คุณอมร  อภิธนาคุณ  นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีมากที่คนไทยทุกหมู่เหล่ามาหลอมใจเป็นหนึ่งเดียว วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ 200 กว่าปี  ที่เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามีพระสงฆ์ถึง 10,000 กว่ารูปในตรงนี้  ผมเคยทำงานที่ท้องสนามหลวงได้ตาม พ.ศ. 2530 กว่ารูป ซึ่งผมประทับใจมากๆ ต้องอาศัยบุญทุกๆคนมาช่วยกัน
            การตักบาตรของชาวพุทธต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมอยากจะขอให้ทุกคนชาวพุทธหรือทุกศาสนา จะสอนให้คนทำแต่ความดี และผู้ที่ทำความดีนั้นจะต้องบริสุทธิ์ใจ เพราะความบริสุทธิ์ใจจะช่วยเหลือเราทุกๆ  เรื่อง”
            และคุณทนุ  มานะไชยรักษ์ ประธานบริหาร บริษัท เพชรธานีคอนกรีต จำกัด  กล่าวถึงการจัดงานนี้ด้วยอีกว่า  “การทำบุญครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากของชาวจีนบนถนนเยาวราช เพราะนานๆ  จะมีการทำบุญอย่างนี้สักครั้ง และสิ่งของต่างๆ ข้าวสารอาหารแห้ง หรือปัจจัยก็ดีเราก็จะส่งไปยังภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และบางส่วนก็ส่งที่ไปที่พม่าและจีน การจัดงานในวันนี้ก็รู้สึกว่า สนุกสนาน ทั้งๆที่เหนื่อยแต่ก็มีความปลื้มใจเพราะสาธุชนมารวมงานเป็นจำนวนมาก ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้และได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง”
            นับเป็นความสำเร็จอย่างงดงามอีกครั้งหนึ่ง ในโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ด้วยคณะพระภิกษุสามเณร ที่เดินแปรแถว เป็นริ้วขบวน สงบ เสงี่ยม สง่างาม เป็นระบบ ระเบียบ นับเป็นทัสสนานุตริยะ เป็นการเห็นที่เป็นมงคลยิ่ง  นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมทำความดีสร้างมหากุศล   ที่ควรถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของประเทศไทย ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก.

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรพระ
ในวันเสาร์ที่ 23   สิงหาคม  พ.ศ.2551   ระหว่างเวลา  06.00 – 8.30  น.
1.ที่   จ.สุราษฏร์ธานี    จำนวน  1,000 รูป      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณนิธยา โทร.081-300-7870
2.ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี   จำนวน  3,500 รูป สอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา โทร.081-5844090
3.ที่  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน  3,000                 รูป   สอบถามได้ที่   คุณลือพงษ์      โทร.  081-6675087
4.ที่  จ.ภูเก็ต  จำนวน    1,000         รูป  สอบถามได้ที่ คุณอุดม   โทร.   083-5405570
5.ที่ จ.กาฬสินธุ์  จำนวน   1,000    รูป  สอบถามได้ที่ คุณเสน่ห์  โทร. 081-6328311
6.ที่ จ.ราชบุรี   จำนวน       2,555    รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  พระทวี   โทร.    083-5406604.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001063084602356 Mins