อยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2553

อยู่เย็นเป็นสุข

              การประคับประคองนาวาชีวิต ให้ดำเนินไปสู่ความสุข ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ทว่ามิใช่สิ่งที่ยากหรือเหลือวิสัยที่จะทำได้ชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสิ่งสำคัญ คือ ใจซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตสังเกตดูได้จาการให้ความสำคัญต่อร่างกายมากกว่าจิตใจเรา ต้องการปรนเปรอร่างกายด้วยการรับประทานอาหารทุกวันเรา ต้องการให้ร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่เรา ชำระล้างร่างกายทุกวัน เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายเรา ต้องการอากาศหายใจทุกวินาทีสำหรับ “ใจ” เราให้เวลาและปฏิบัติเอาใจใส่แต่เพียงน้อยนิดใจ ก็ต้องการอาหารใจ ต้องการพักผ่อน ต้องการชำระล้างใจให้สะอาดผ่องใสเป็นนิจ และก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกเวลาทุกวินาทีซึ่งไม่มีสิ่งใดจะดีเท่ากับ การสวดมนต์เจริญภาวนาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วฝึกใจให้เป็นสมาธิ ทำใจหยุด ใจนิ่งรักษาใจให้ต่อเนื่องมากเท่าใด ใจของเราก็จะสงบผ่องใสเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050885995229085 Mins