โลกจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับเรา

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2554

โลกจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับเรา

           มนุษย์เกิดมาด้วยความไม่รู้ จึงต้องจมอยู่กับความทุกข์ร่ำไป แม้โลกจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดยิ่งมนุษย์ขาดซึ่งความบริสุทธิ์ใจแล้ว โลกก็จะเต็มไปด้วยความเร่าร้อน ความสับสนวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้โลกเสื่อมหรือเจริญได้ ถ้าหากมนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก็จะทำให้ความคิด คำพูด การกระทำ บริสุทธิ์ตามไปด้วย กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้ จะแผ่ขยายไปในบรรยากาศทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวบริสุทธิ์ ส่งผลดีตอบสนองต่อมวลมนุษย์ ด้วยการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับคืนมา คือฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อโลกเต็มไปด้วยกระแสขาวใสบริสุทธิ์ ความทุกข์ทั้งมวลก็จะถูกขจัดออกไป มวลมนุษย์จะอยู่กันอย่างสันติ เลิกเบียดเบียนกัน จะมอบความรัก ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก

มาสร้างโลกของเราให้บริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นที่ใจของเรา


 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001505450407664 Mins