สร้างกระแสโลกใหม่

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2554

สร้างกระแสโลกใหม่

              ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ที่ปรวนแปรอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ ให้นับวันจะโน้มเอียงไปสู่ที่ต่ำลงเรื่อยๆ และจากการปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามกระแสกิเลสนี่เอง ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันต้องประสบกับปัญหาความวุ่นวาย สับสน ความอึดอัด คับแค้น ท้อแท้ เบื่อหน่าย อย่างไม่รู้จบสิ้น

              แต่บัณฑิตผู้มีปัญญา ย่อมขจัดปัญหาเหล่านี้ ด้วยการสร้างกระแสใหม่ คือ กระแสแห่งความดี เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่ขจัดความมืดนั้นให้หมดไป เราสามารถทำได้ โดยปล่อยให้กาลเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนถึงยามเช้า ความมืดก็ถูกขจัดไปเอง หรือการแสวงหาความสว่างจากแสงไฟ มาขจัดความมืดในยามนั้นทันที

             แต่กระแสความดีจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มที่ใจ ด้วยการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ใจจะหยุดนิ่งได้ต้องทำอย่างสบายๆ มีสติ มีความสม่ำเสมอ ทำต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อใจหยุดนิ่งได้ ใจจะไม่สับสนและเร่าร้อน ในที่สุดก็จะสงบแล้วพบความสุข ความสว่างภายใน คุณภาพของใจก็จะดีขึ้น เมื่อใจดี ความคิด คำพูด การกระทำก็จะดี ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีตามไปด้วย แม้เศรษฐกิจที่เห็นว่าตกต่ำซบเซาก็จะกลับฟื้นตัว และได้รับการแก้ไขให้ดีดั่งเดิมเศรษฐกิจกับจิตใจ ต้องดำเนินไปคู่กัน จิตใจดี เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย


 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021261318524679 Mins