ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที ๒๘

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2554

590120_y13.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๘ มีเสียงดุจพรหม

มีเสียงดุจพรหม คือ มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ อันได้แก่
1. เสียงสละสลวย ๑
2. รู้ได้ง่าย ๑
3. ไพเราะ ๑
4. น่าฟัง ๑
5. หยดย้อย ๑
6. ไม่แหบเครือ ๑
7. ลึก ๑
8. ก้อง ๑ (หรือเหมือนเสียงนกการะเวก)
 

             การที่มีเสียงไพเราะมากก็เพราะคอกลม ทั้งลิ้นทั้งฟันได้สัดได่สวนหมดทุกอย่างพวกนักร้องนี่ลองถอนฟันออกสิ จะร้องไม่เป็นภาษาเลยคนแก่ๆ พูดไม่ชัดก็เพราะฟันแกหักหมด ต้องรอจนกระทั่งใส่ฟันใหม่
แม้ใส่ฟันแล้ว ถ้าฟันยังปรับไม่เข้าที่ ก็ยังพูดไม่ชัดฟันได้สัดส่วนเรียบเสมอก็เปรียบเหมือนกับปี่ หรือเครื่องเป่าทั้งหลายที่ลิ้นยังดีอยู่ถ้าฟันหัก หรือฟันห่าง หรือฟันไม่เสมอ ก็เหมือนปี่หรือขลุ่ยที่ลิ้นรั่วเป่ายังไงก็ไม่ไพเราะน่าฟัง

 

* * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการต่อไปจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * * 

 


ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048695802688599 Mins