สร้าบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๙ และ ๓๐

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2554

590112_y06.jpg

สร้าบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๙ และ ๓๐

 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๙  มีนัยน์ตาดำสนิทเหมือนสีนิล
ลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓๐  มีตาบริสุทธฺ์ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
"เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นผู้ไม่ถลึงตา ไม่ค้อนควัก ไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่น มองดูตรงๆ มองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแสดงความรัก
เพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อคือ มีตาดำสินท มีตาดุจตาลูกโคที่เพิ่งคลอด ย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์"

 

            คนบางคนเมื่อรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธใครมักจะถลึงตา บางคนก็ชอบค้อนควัก บางคนไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าก็แอบจ้องลับหลัง แสดงความอาฆาตผูกโกรธ คิดหาทางแก้แค้นในภายหลัง ดังนั้น ใครก็ตามที่ตาโปน ตาเอียง ตาเหล่ ตาเข ก็ขอให้รู้เถิดว่า เป็นผลกรรมในอดีต ที่ติดตามมาข้ามภพข้ามชาติส่วนพระพุทธองค์ ไม่เคยถลึงตา ไม่เคยค้อนควัก ไม่เคยจ้องลับหลัง แต่เป็นผู้แช่มชื่น มองดูตรงๆ มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรัก ความสงสาร เอ็นดู คือ มองดูมนุษย์ทั้งโลกราวกับแม่มองลูก ด้วยเหตุนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษทั้งสอง คือ ดวงตาสีดำสนิทราวกับนิลมีการเห็นแจ่มชัด มีดวงตาดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด คือ บริสุทธิ์หมดจดไม่ตาเจ้าเล่ห์ ตาเจ้าชู้นอกจากนี้ ยังมีอานิสงส์ต่อเนื่องมาอีก คือ เป็นที่ต้องตาของคนหมู่มาก หมายความว่า เมื่อใครเห็นก็ให้รู้สึกนึกรัก นึกเมตตา เป็นที่รักของชนหมู่มาก ดังนั้น ถ้าใครอยากเห็นคนรักทั้งเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเครื่องรางของขลังพวกสาริกาลิ้นทอง หรือลูกอมหลวงพ่อองค์ใดทั้งสิ้น แต่ขอให้เลิกถลึงตา เลิกค้อนควัก เลิกจ้องลับหลังเสีย แล้วมองคนทั้งหลายด้วยความปรารถนาดี

 

 

* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไร ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการสุดท้าย ได้ในตอนต่อไป * * * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001440966129303 Mins