ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓๒

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2554

590120_y11.jpg

ลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓๒ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า

              ขอให้ดูพระพักตร์ของพระธรรมกายก็แล้วกัน คือ ศีรษะกับกรอบหน้าที่รับกันเหมาะเจาะดูงดงาม สำหรับลักษณะหลายๆ อย่าง เราสามารถไปดูได้จากพระพุทธรูปธรรมกายมีหลายคนถามว่า ทำไมพระพุทธรูปวัดพระธรรมกายไม่เหมือนวัดอื่น หลวงพ่อก็ตอบทีเล่นทีจริงว่า ไม่ใช่ไม่เหมือนวัดอื่น แต่วัดอื่นไม่เหมือนวัดพระธรรมกายต่างหาก แต่ถ้าจะตอบกันจริงๆ ก็คือ พระพุทธรูปของวัดพระธรรมกาย มีลักษณะใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษมากกว่าของที่อื่นนะ ถึงยังไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใกล้เคียงเข้ามาเยอะแล้ว

 

               เป็นอันว่า เราได้ความรู้ในเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๓๒ ประการนี้ หากใครได้มา จะเหมาะในการทำงานทุกอย่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม ลักษณะที่ได้สัดส่วนอย่างนี้ ก็ฟ้องด้วยว่า แม้สติปัญญาก็เป็นเลิศ ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว ตามตำราจึงได้บอกว่า ถ้าเป็นฆราวาสย่อมได้เป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมะ เป็นพระราชาย่อมเป็นผู้ทรงธรรม มีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นที่สุด ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดา จะต้องได้ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

 

* * สร้างบุญอย่างไรจึงจะทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010890364646912 Mins