สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๐

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2554

590120_y01.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๐ มีองคชาติตั้งอยูในฝัก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สมานญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนาน ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร บุตรกับมารดาบิดากับบุตร บุตรกับบิดา พี่น้องชายกับพี่น้องหญิง พี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีแล้วพลอยชื่นชมยินดีด้วยเพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่การเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีคุยหฐานซ่อนอยู่ในฝัก ย่อมเป็นผู้มีบุตร (สาวก) มาก มีบุตรกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำยีมิได้หลายพัน”

 

              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีลูกมากจริงๆ แม้เวลาล่วงเลยมากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว ลูกของพระองค์ก็ยังมีอยู่มากมาย เหตุใดการที่สมานสามัคคีคนทั้งหลาย แล้วทำให้ได้ลักษณะอวัยวะเพศที่สมบูรณ์ไม่เหมือนบุรุษทั่วไป ขอให้พิจารณาดังนี้จากการที่ทรงพยายามสมานสามัคคีให้แก่คนทั้งหลาย ทำให้พระองค์มีจิตเห็นว่าคนทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเปรียบเหมือนลูกหลาน เพราะฉะนั้นความรู้สึกในทางเพศของพระองค์จึงแทบจะอันตรธานไปสิ้น อวัยวะเพศมีไว้สำหรับขับถ่ายเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่น ด้วยผลบุญนั้น มาในชาตินี้ พระองค์จึงทรงมีลูกมากมาย แต่เป็นลูกที่ไม่ได้เกิดด้วยกาม เป็นลูกที่เกิดจากธรรม คือ มีทั้งลูกหญิงลูกชาย เป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่ดีพร้อม

 

              สำหรับเรื่องนี้ หลวงพ่อวัดปากน้ำเคยกล่าวว่า “เกิดมาเป็นคน มันต้องมีลูกเยอะๆ ซิดี” หลายคนก็หูผึ่ง เพราะคิดว่าหลวงพ่อท่านสนับสนุนให้มีเมียมากๆ แต่ท่านพูดต่อไปอีกว่า”อย่างหลวงพ่อนี่ คิดแล้วถ้าเราแต่งงานไป อย่างมากพอมีลูก ๑๐ คน ๒๐ คน ก็เลี้ยงไม่ไหว เอาอย่างนี้ดีกว่า เราบวชเสีย แล้วเรามีลูกบวชไปทุกปีๆ ลูกเราเต็มเมืองเลย แล้วไม่ต้องเลี้ยงมาก ไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ ถ้าคนไหนเกะกะเกเร ไม่ยอมให้สอนก็ปล่อยมันไปก่อน คนไหนพอจะฝึกได้ก็รับเอาไว้”

            เป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้ เลี้ยงลูกเป็นหมื่นเป็นแสนก็สบายใจ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ อย่างเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีลูกตั้งเยอะนั่งอยู่นี่ไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ ไม่ต้องไกวเปลด้วย

 * * ติดตามวิธีสร้างบารมีอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๑๑ ได้ในตอนต่อไป * *

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094566345214844 Mins