สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๐

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2554

590112_y11.jpg

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๐

 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗  มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๘  มีหลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อง 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๐  มีคอกลมเกลี้ยง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกื้อกูล ใคร่ต่อความผาสุก ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าไฉนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธา ด้วยศีล ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมะ ด้วยปัญญา ด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก ด้วยนาและสวนด้วยสัตว์ ๒ เท้า และ ๔ เท้า ด้วยบุตรภรรยา ด้วยทาสกรรมกรและบุรุษ ด้วยญาติมิตรและพวกพ้อง
เพราะกรรมดีนั้น ๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ในชาตินี้จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๓ ข้อด้วยกัน คือ มีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจราชสีห์ มีหลังเต็มไม่มีร่อง
มีคอกลม ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือ ไม่เสื่อมจากศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง”

 

           ที่เรียกกันว่า “ลูกผู้ชายอกสามศอก” นั้น คือ ด้านหน้ากว้างหนึ่งศอก ด้านหลังกว้างหนึ่งศอก ด้านข้างกว้างข้างละครึ่งศอก รวมเป็น ๓ ศอก เป็นลักษณะอกที่สมบูรณ์เต็มที่ มองตรงๆ จากด้านหน้าก็งามสง่าดุจราชสีห์ การที่ทรงมีลักษณะงามเช่นนี้ ก็เพราะได้ทรงบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกอย่างจริงจัง ดังที่ตรัสว่า “เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ของชาวโลก เป็นผู้ใคร่ต่อความเกื้อกูล” คือ ทรงช่วยเหลือชาวโลก “เป็นผู้ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะ” คือ ทรงอยากให้ชาวโลกหมดกิเลสไปนิพพานนั่นเองบางท่านอาจนึกสงสัยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ก็ลองนึกถึงพวกนักกล้าม มีกล้ามขึ้นเป็นมัดๆ ที่หน้าอก ก็เพราะยกดัมเบลล์ บาร์เบลล์ ทุกเช้าทุกเย็น แต่พระพุทธองค์ทรงยกคนทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ ด้วยการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้เขา ซึ่งหนักกว่าบาร์เบลล์หลายล้านเท่า จึงไม่แปลกที่ได้มีกายสง่างามดังกล่าวแล้ง นอกจากนี้ ยังได้ทรงเทศน์สอน โปรดผู้คนทั้งหลาย เป็นการบริหารคอและเสียงอย่างดี ในชาตินี้จึงทรงมีคอกลมกลึง เสียงไพเราะ ผิดกับพวกปากยื่นปากยาว ชอบนินทาชาวบ้าน ในชาตินี้จึงถูกบาปลงโทษให้คอสั้นบ้าง ยาวบ้าง เสียงแหบบ้าง เป็นต้น

 

        นอกจากนี้ การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้ชาวโลกอย่างแท้จริง ยังมีอานิสงส์ คือ มีผลดีต่อเนื่องไปอีกว่า ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือ ไม่เสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งหลาย หมายความว่า ด้วยความดีนั้นๆ จึงส่งผลต่อไปอีกว่า เมื่อทรงเกิดในชาติต่อๆ มา ศรัทธา และคุณธรรมอื่นๆ ดังได้บรรยายมาแล้ว ก็ไม่เสื่อมถอย แต่ฝังแน่นมั่นคงเหมือนอำนาจดึงดูดของแม่เหล็กถาวร

 

 * * * ติดตามวิธสร้างบารมีอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๑ ได้ในตอนต่อไป * * * 


 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012334148089091 Mins