สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๕ และ ๖

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2554

590120_y05.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๕ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๖ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุ ๔คือ การให้สิ่งของ พูดวาจาที่ไพเราะ ประพฤติประโยชน์ต่อผู้อื่นและความมีตนเสมอกัน คือ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต”

 

                เมื่อสมัยที่อาตมายังเป็นวัยรุ่น เรียนอยู่ชั้นมัธยม ความที่อยากเป็นคนเก่งคนดังตามประสาเด็กผู้ชาย จึงพยายามซ้อมมวย ซ้อมต่อยกระสอบทราบบ้าง สวมนวมต่อยกับเพื่อนบ้าง จนกระทั่งนิ้วมือ ฝ่ามือแข็งกระด้าง ไหม้ ด้าน ข้อนิ้วปูดโปน เพิ่งจะรู้ว่าตนเองใช้มือไม่ถูกเรื่องถูกราวก็ต่อเมื่อได้อ่านเรื่องลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มือและเท้าของพระพุทธองค์อ่อนนุ่มละมุน เพราะทุกภพทุกชาติทรงใช้มือหยิบของให้ทาน ใช้พนมไหว้คนที่มีความดี แต่มือเรา นอกจากไม่หยิบของให้ทานแก่ใครแล้ว ยังรวบนิ้วมาเป็นกำปั้นตะบันหน้าคนอื่นเสียอีก และแทนที่จะใช้มือไหว้คนที่มีความรู้ กลับไม่นำพา มือจึงมีลักษณะพิการอย่างที่เห็นกันอยู่

 

                เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราดูมือตัวเอง ถ้าไม่สวยไม่งาม ก็ขอให้รู้ไว้ว่า เราใช้มือผิดงานเสียแล้ว จงเลิกเสียเถิด ผู้ชายที่ชอบรวบมือเป็นกำปั้น ผู้หญิงที่ชอบรวบมือเป็นมะเหงก ก็เลิกเสียให้หมด เอามารวบจับทัพพีตักบาตรถวายพระ เอามาหยิบของทำบุญให้ทาน ล้างเท้านวดตัวให้พ่อให้แม่บ้างยังจะดีกว่า เอามาประนมไหว้คนที่มีความดี เพื่อจะได้พยายามทำความดีตามท่านบ้าง อย่างนี้ จึงจะเรียกว่าใช้มือถูกต้องกับงานใครอยากจะได้มือที่สวยงาม ก็จงตั้งใจสงเคราะห์ผู้อื่นให้ครบทั้งสี่ประการ คือ ให้ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา นั่นเอง ถ้าทำอย่างนี้ ทั้งมือทั้งเท้าจะอ่อนนุ่ม มีสปริง แข็งแรงสมบูรณ์ อย่างเข้าใจผิดว่า กล้ามเนื้อที่แข็ง แสดงว่ามีกำลังดี ตรงกันข้าม เนื้อคนที่สมบูรณ์นั้น ต้องไม่แข็ง ไม่กระด้าง นุ่มนวล แต่ไม่เละ เหมือนยางหนังสะติ๊กที่เราใช้รัดของต่างๆ ยางหนังสะติ๊กมีความยืดหยุ่นสูง เพราะนิ่ม ผิดกับยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน ซึ่งแข็ง จึงมีความยืดหยุ่นต่ำ เนื้อของคนที่กระด้างก็เปรียบเสมือนยางรถยนต์ยางรถจักรยานนั่นเอง เมื่อมีความยืดหยุ่นต่ำ ก็จะมีพลังต่ำตามไปด้วย ผิดกับคนเนื้อนุ่มซึ่งย่อมมีพลังมหาศาล

 

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีสังคหวัตถุสี่ สงเคราะห์บริษัทต่างๆ มาอย่างดี จึงได้ลักษณะมือเท้าที่อ่อนนุ่ม มีความละมุนละไม มีความสวยงาม และมีพละกำลังมหาศาล นอกจากนี้ ยังทรงบอกไว้ว่า ด้วยผลบุญนี้ ยังมีอานิสงส์ทำให้เมื่อมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สามารถสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นให้ยิ่งๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย

 

* * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๗ และ ๑๔ ได้ในตอนต่อไป * *
 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089706659317017 Mins