สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2554

590112_y14.jpg

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒ มีผิวหนังละเอียด

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผุ้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่า ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ ทำอะไรไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน
ทำอะไรมีประโยชน์ เป็นสุขไปนาน
เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลัขณะข้อนี้
คือ มีผิวละเอียดอ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่น ปัญญาแล่น ปัญญาแหลม ปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอ หรือยิ่งไปกว่า”

 

           ทั้งหมดนี้ก็คือ เป็นผู้หมั่นสนทนาธรรม ไม่ใช่ขี้โม้ ไม่ใช่นั่งนินทาใคร หมั่นสนทนาซักถามธรรมะเป็นประจำ ได้ความรู้แล้วก็นำมาใช้แก้ไขปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้น ทำอย่างนี้เป็นประจำๆ ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ขอให้สังเกตว่า การสนทนาธรรม การซักถามธรรมบ่อยๆ เป็นต้น ทางแห่งมหาบุรุษ คือ ทำให้มีผิวละเอียดอ่อน จนกระทั่งธุลีก็จับไม่ติดยิ่งกว่านั้น พอมาเกิดเป็นคน นอกจาได้ผิวละเอียดอ่อนแล้ว ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ มีปัญญาแน่น มีปัญญาเป็นเครื่องปลื้มใจ มีปัญญาแล่นไปได้เร็ว มีปัญญาแหลม มีปัญญาที่แทงตลอดในธรรมะ ไม่มีใครเสมอเหมือน เพราะฉะนั้น พวกเราควรสนทนาธรรมอย่างถูกต้อง ครั้งใดที่จับกลุ่มกัน ก็ขอให้สนทนาธรรมะกันนะ ไม่ใช่จับกลุ่มนินทาคนอื่น ถ้าทำได้เช่นนี้ ลักษณะมหาบุรุษก็จะรอท่าเราทีเดียว

 

         เมื่อได้ทราบว่าการสนทนาธรรมดีจริงๆ เป็นต้นทางของลักษณะมหาบุรุษแล้ว ก็ควรหาโอกาสสนทนาธรรมบ่อยๆ อาตมาพยายามฝึกพี่เลี้ยงผู้ให้คำแนะนำในการประชุมกลุ่มขึ้นมา ขณะนี้ก็ฝึกมาได้พอสมควรแล้ว คิดว่าเมื่อมีพี่เลี้ยงในการประชุมกลุ่มจำนวนมากพอ ก็จะให้ประชุมกลุ่มกันในทันทีที่เทศน์จบ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือเก็บความได้ไม่หมด ได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นในขณะประชุมกลุ่ม

 

 * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ และ ๓๑ ได้ในตอนต่อไป * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009684165318807 Mins