สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ และ ๓๑

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2554

590112_y13.jpg

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ และ ๓๑

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓  มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆ อยู่ขุมหนึ่ง

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓๑  มีอุณาโลมที่หว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาทพูดคำจริง คำสัจ เที่ยงแท้ ซื่อตรง ไม่หลอกลวงโลก
เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีขนขุมละเส้น มีอุณาโลมหว่างคิ้ว ขาวอ่อนดุจสำลีย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ประพฤติตาม”

 

          หน้าตาคนเราถ้าเลี่ยน ๆ ก็คงจะไม่ชวนดู แต่ถ้ามีสิ่งประดับโดยเฉพาะตรงหน้าผากที่หว่างคิ้วสักเล็กน้อย ก็จะทำให้ใบหน้าเด่นยิ่งขึ้น แต่การหาอะไรที่เหมาะสมสำหรับประเด็นที่หน้าผากเป็นเรื่องยาก ภพในอดีต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำความดี คือ การพูดคำสัจ คำจริง เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม จึงทำให้ได้เครื่องประดับหน้าที่สวยงามติดตัวตามธรรมชาติ คือ อุณาโลม มีลักษณะเป็นขนขาวอ่อนเหมือนสำลีเกิดขึ้นเองที่หน้าผาก

 

            การที่คนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากท่ามกลางสังคม สามารถพูดคำสัจจริงได้ตลอดเวลา ย่อมเป็นเรื่องยากมาก เพราะเมื่อพูดไปแล้ว มักจะกระทบกระเทือนผลประโยชน์คนอื่น แต่ว่าถ้าใครทำได้ โดยไม่มีการกระทบกระทั่งใครเลย ทั้งยังสามารถทำได้ตลอดร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ หรืออาจจะแสนชาติเสียอีกด้วย ก็น่าจะได้รับเครื่องประดับตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อุณาโลม เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงเคยสังเกตเห็นว่า คนอินเดียเขานิยมเขียนอุณาโลมกันที่หน้าผาก แม้พวกเขาจะไมได้ทำความดีอะไร แต่ก็อยากจะมีเครื่องประดับดี ๆ ตามธรรมชาติบ้าง จึงใช้สีเขียนอุณาโลมบนหน้าผากการได้ลักษณะเด่น เช่น มีอุณาโลมที่หว่างคิ้วนี่เอง ทำให้เหมือนมีอานิสงส์ต่อเนื่องมาอีกว่า ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนอยากใกล้ชิด เห็นแล้วรู้สึกนึกรัก นึกเคารพ นึกเกรงขาม เป็นประโยชน์ในการประกาศธรรมะ

 

 * * * ติดตามวิธีสร้างบารมีอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ ได้ในตอนต่อไป * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014353156089783 Mins