สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ และ ๒๕

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2554

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ และ ๒๕

 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓  มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๕  มีฟันสนิทชิดกัน

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละเว้นจากวาจาส่อเสียดคือ คำยุให้แตกกัน ได้แก่ ไม่ฟังจากทางนี้แล้วไปบอกข้างโน้น เพื่อทำลายชนพวกนี้ไม่ฟังจากทางโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ เพื่อทำลายชนพวกโน้น
เป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้ว และส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียง
เพราะกรรมดีนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ อย่างคือ มีฟันครบ ๔๐ ซี่ มีฟันสนิท ไม่ห่างกัน ย่อมเป็นผู้มีบริษัท ไม่กระจัดกระจายคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์เป็นบริษัทไม่กระจัดกระจาย”

 

            การมีฟันห่างทำให้เคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด เป็นเหตุให้การย่อยไม่ดี ซึ่งจะทำให้ท้องเสียง่าย อาหารที่กินเข้าไปก็มีกากเยอะ เอามาใช้ประโยชน์ได้นิดเดียว ดังนั้น คนที่ชอบนินทาชาวบ้าน ยุให้เขาแตกกัน ทะเลาะกัน พึงระวังว่า เวรจะตามทัน อนึ่ง ถ้าเห็นใครฟันห่างก็พอจะบอกได้ว่า คนนั้นจะอายุสั้น และมักจะเป็นโรคท้องเสียเป็นประจำ จึงมีสำนวนใช้กันว่า “นินทาคนไว้มากๆ ระวังท้องจะขึ้นนะ”ส่วนคนฟันห่างๆ จะพูดไม่ชัดเจน ไม่น่าฟัง ไม่มีใครอยากฟัง การสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังจำนวนมากๆ อาจไม่ตรงกัน เป็นเหตุให้เข้าใจผิดกันได้ เพราะฉะนั้น จงจำไว้ว่า ต่อแต่นี้จะไม่นินทาใคร ที่นินทามาแล้วก็ขอให้อโหสิเสียให้หมด ไม่พูดให้ใครแตกสามัคคีกัน แล้วจะได้ฟันสวยๆ ไม่โยก ไม่หัก ไม่คลอน เป็นคนมีพละกำลังมาก อายุยืน ไม่เป็นโรคลำไส้ โรคกระเพาะ พึงจำไว้เสมอว่า “หว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น”

 

         การมีฟันชิดสนิทกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฟันครบ ๔๐ ซี่ ย่อมทำให้สามารถเคี้ยวอาหารได้แหลกดี และฟันที่ชิดสนิทกันย่อมคงทนดี เมื่อฟันแข็งแรงทนทาน เคี้ยวอาหารได้แหละละเอียดดี จึงทำให้การดูดซึมของอาหารซึ่งเริ่มตั้งแต่บริเวณลิ้นดี ทำให้ได้ประโยชน์จากอาหารเต็มที่ จึงมีพละกำลังมากกว่าคนทั่วๆ ไปนอกจากนี้ ยังมีอานิสงส์ต่อไปอีกว่า ย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจาย ทั้งนี้ย่อมหมายความว่า ถ้ามีพรรคพวกเพื่อนฝูง หรือลูกน้องมากมายเท่าใดก็ตาม พรรคพวกเพื่อนฝูงย่อมรักใคร่กลมเกลียวกันดี


* * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ และ ๒๕ ได้ในตอนต่อไป * * * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.025564650694529 Mins