สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2554

590112_y09.jpg

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒

 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒ มีคางดุจราชสีห์

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลา กล่าวคำจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ กล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้ง มีหลักฐาน มีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์
เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีคางดุจราชสีห์ ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรู คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกกำจัดไม่ได้”

 

          คางดุจราชสีห์ คือ ลักษณะคางที่กลมกลืนสมกับใบหน้า คนที่คางเสี้ยมแหลมก็ดี คนที่คางเหลี่ยมใหญ่โตก็ดี ย่อมแสดงว่าได้เคยพูดเพ้อเจ้อมาหลายพบหลายชาติ ใครที่เป็นเช่นนี้ควรฝึกตัวเองเสียใหม่ผู้ที่ได้ลักษณะคางแข็งแรงโค้งมนใหญ่รับกับใบหน้าดุจคางราชสีห์ยังมีอานิสงส์ต่อไปอีกว่า ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูภายใน ซึ่งได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ทำอันตรายไม่ได้ ศัตรูภายนอกได้แก่ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกนี้ ก็ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้เช่นเดียวกันการเลิกพูดเพ้อเจ้อเป็นสิ่งที่ฝึกยาก จะต้องใช้กำลังใจสูง เราจะต้องตรึกตรองให้รอบคอบก่อนพูด และระลึกอยู่เสมอว่า “พูดมากก็มากเรื่อง พูดน้อยก็น้อยเรื่อง แต่ถ้าไม่พูดเลยก็ไม่รู้เรื่อง” วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ หมั่นฝึกสมาธิมากๆ เพราะสมาธิกับสติจะพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ถ้าที่ไหนมีสติที่นั่นจะมีสมาธิ และถ้าที่ไหนมีสมาธิที่นั่นก็จะมีสติมั่นคง

 

* * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ และ ๒๕ ได้ในตอนต่อไป * * * 

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011924346288045 Mins