ทำไมต้องสร้างพระธรรมกายประจำตัว

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2554

  

               การสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นการประกอบเหตุอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้กายมหาบุรุษ ซึ่งเป็นที่รวมของสิ่งที่ดีเลิศทั้งปวง ทั้งความรู้ ความบริสุทธิ์ และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ กายนี้เป็นกายอันประเสริฐที่สามารถตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ผู้ที่บารมีเต็มเปี่ยมได้กายมหาบุรุษแล้ว ถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

               ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวจะมีผังแห่งกายมหาบุรุษบังเกิดขึ้นติดตัวไป เป็นผังสำเร็จที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน และถ้ายิ่งสามารถสร้างได้หลายองค์ ผังสำเร็จก็จะยิ่งหนาแน่นมาขึ้น

               ทุกครั้งที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ และได้กราบไหว้องค์พระธรรมกายประจำตัว บุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้สร้าง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนานนับพันปี

               บัดนี้ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้บังเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะได้เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้แก่ตนเองและอนุชนรุ่นหลัง ด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020299283663432 Mins