โอกาสเดียว วันเดียว สร้างมหาทานแด่คณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2554

              

                “วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day” วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม” ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ คือ สิ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริง

               ในวันคุ้มครองโลกปีนี้จึงนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้มาสร้างมหาทานบารมี เพื่อการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ด้วย ๒ บุญใหญ่อัศจรรย์ นั่นคือ การสร้างพระประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์เป็นโอกาสสุดท้ายและการถวายมหาสังฆทานเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา แด่คณะสงฆ์จาก 30,000 กว่าวัด จากทั่วประเทศ

 

               ทัสสนานุตริยะอันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ กำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๓ ของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว ที่จะได้มีการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากทั่วสังฆมณฑลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ๓๐,๐๐๐กว่าวัด ทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนพุทธบุตรจาก ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในภาคใต้เอาไว้ ซึ่งทุกรูปจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมและสาธุชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

               นับเป็นโอกาสบุญที่เกิดขึ้นได้ยากต่อเหล่าสาธุชนทั้งหลาย ที่จะได้ร่วมกันสร้างมหาทานแด่คณะสงฆ์จำนวนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด ในวันเดียว เพื่อประโยชน์ในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

 Total Execution Time: 0.0010378003120422 Mins