เรื่องน่าทึ่งของพระพุทธเจ้า

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2557

 

 

เรื่องน่าทึ่งของพระพุทธเจ้า

 

    ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะค้นพบว่า อะตอมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าทรงเคยอธิบายเรื่องของปรมาณูไว้ โดยได้กล่าวไว้ว่า
  1. ธัญญามาตร ( ขนาดเล็กของเมล็ดข้าว ) ประกอบด้วย 7 อูกา ( ศรีษะของตัวเล็น )
  1. อูกา ประกอบด้วย 7 สิกขา ( รอยขีดเล็กๆ )
  1. สิกขา ประกอบด้วย 37 รถเรณู ( ละอองเกสรดอกไม้ )
  1. รถเรณู  ประกอบด้วย 36 ตัชชารี ( ละอองรังสีในแสงแดด )
  1. ตัชชารี ประกอบด้วย 36 อนู ( อนุภาคขนาดเล็ก )
  1. อณู ประกอบด้วย 36 ปรมาณู
  1. ปรมาณู แบ่งแยกไม่ได้อีก เพราะหากแยกต่อไปจะหมดสภาพของสารนั้น
  นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้ว่าโลกกลม มีแผ่นดินเพียง 1 ใน 4 นอกนั้นคือผืนน้ำ และลอยอยู่ในห้วงอวกาศ เมื่อตอนที่ส่งจานดาวเทียมขึ้นไปสำเร็จเพียงไม่นานมานี้ แต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรเมื่อนานนับพันปีมาแล้วว่า " โลกนี้กลมเหมือนผลมะขามป้อม " แถมยังอธิบายถึงการมีอยู่ของโลกไว้ผ่านการสนทนากับพราหมณ์ มีใจความตอนหนึ่งว่า....

   " โลกตั้งบนสิ่งใด? " ( คำถามของพรามณ์ )
   "บนแผ่นน้ำ " ( พระพุทธเจ้าทรงตอบ )

   " แผ่นน้ำตั้งอยู่บนสิ่งใด? " ( คำถามของพรามณ์ )
   " บนลม " ( พระพุทธเจ้าทรงตอบ )

   " และลมตั้งอยู่บนสิ่งใด?" ( คำถามของพราหมณ์ )
   " บนอวกาศ "( พระพุทธเจ้าทรงตอบ )

   " และอวกาศตั้งอยู่บนสิ่งใด ?" ( คำถามของพราหมณ์ )
   " มากเกินไปเสียแล้ว พรามณ์เอ๋ย อวกาศมิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดค้ำอวกาศไว้เลย " ( พระพุทธเจ้าทรงตอบ )

    แต่สิ่งที่ทำให้ไอน์สไตน์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องอึ้ง ทึ่ง งง ก็คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่า " เวลาในโลกมนุษย์ สวรรค์ นรก ไม่เท่ากัน "

    ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะพิสูจน์ได้โดย ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของไอน์สไตน์ว่า เวลาในแต่ละที่ไม่เท่ากัน แม้กระทั่งนยานอวกาศ และดาวแต่ละดวง โดยเฉพาะในหลุมดำ ( Black Hole ) ที่มืดมิดที่สุด แสงโดนดูดจนหมดสิ้น จะมีเวลานานที่สุด

    มีนักวิทยาศาสตร์ชาวพุทธคนนึง ได้นำแผนที่ของหลุมดำ( Black Hole ) ทุกๆที่มาทาบกับเรื่องราวของภพทั้งสาม คือ เขาพระสุเมรุ นรก สวรรค์  และ  โลกมนุษย์

    ผลจากการทาบแผนที่พบว่า ตำแหน่งของหลุมดำ( Black Hole ) ตรงกับตำแหน่งของขุมนรกต่างๆ พอดี และตรงกับคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า เวลาในนรกยาวนานที่สุด (  ซึ่งทำให้แสงเดินทางได้ช้าที่สุด ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ )

   นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังรู้ถึงการเกิด และ อายุขัยของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว ก่อนที่กรมอนามัยโลกจะวิเคราะห์ไว้ว่า มนุษย์ยุคปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 75 ปี ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะพ้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า  ทุกๆ 100 ปี อายุมนุษย์จะลดลง 1 ปี

    ดังนั้น. มนุษย์ผู้ซึ่งเคยมีอายุเฉลี่ย 100 ปี  เมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว ก็ค่อยๆลดอายุเฉลี่ยลง = 2,509/100 = 25 ปี จนเหลือ 75 ปีในปัจจุบัน... อะไรจะพอดีขนาดนั้น

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020074049631755 Mins