เคารพและปรับปรุง

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2554

 

       คนที่ยอมรับคนอื่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ได้ไม่ยาก

เพราะยังรับฟังคนอื่น

 

       แต่คนที่ไม่ฟังใคร ไม่ยอมรับใคร มีปัญหาเกิดมาจะแก้ไขได้ยากมาก

เพราะเขาไม่ยอมรับใคร

 

       บางครั้งเมื่อมีคนมาบอกมาแนะ ไม่เถียง แต่ทำเหมือนดื้อเงียบ

โอกาสจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นก็ยาก

 

       คนที่มีความเคารพจะมีประโยชน์มากในการฝึกตัวปรับปรุงตัวเอง

ในเส้นทางการสร้างบารมี ยิ่งมีความเคารพมาก ยิ่งหาคนแนะนำ  ตักเตือนให้ตัวเองดีขึ้นได้ง่าย

 

 

 Total Execution Time: 0.00099736452102661 Mins