บุญ..ทำทุกสิ่งสำเร็จโดยง่าย

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2554


บุญ...ทำทุกสิ่งสำเร็จโดยง่าย

มีบุญสำเร็จทุกอย่าง ถ้าเรามีบุญมาก ทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จได้โดยง่าย
ด้วยอำนาจบุญในตัวเรา จะไม่มีใครมาขัดขวางเราได้

 บุญ...เมื่อมีมากทำอะไรก็สำเร็จมาก

มีบุญมาก ทำอะไรก็สำเร็จได้มาก มีบุญน้อย ทำอะไรก็สำเร็จได้น้อย
ไม่มีบุญ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นพึงหมั่นสั่งสมบุญให้มากๆ
เพื่อนำความสุข ความสำเร็จมาสู่ชีวิต

 

 

บุญ...เสบียงส่งเสริมให้สร้างบารมีได้ครบถ้วน

การสร้างมหาทานบารมี เป็นสิ่งจำเป็นมาก
เพราะสิ่งนี้จะเป็นเสบียงที่จะส่งเสริมให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่น
ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ จะเห็นว่าการมีบุญมากเป็นสิ่งดีที่สุด
ดังนั้นเราควรหมั่นลั่งสมบุญ


 

 Total Execution Time: 0.002346150080363 Mins