อายุขัยของชาวสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2554


 

 สวรรค์ชั้น ๑

 จาตุมหาราชิกา   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๕๐๐  ปีทิพย์
 สวรรค์ชั้น ๒  ดาวดึงส์   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๑,๐๐๐  ปีทิพย์
 สวรรค์ชั้น ๓  ยามา   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๒,๐๐๐  ปีทิพย์
 สวรรค์ชั้น ๔  ดุสิต   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๔,๐๐๐  ปีทิพย์
 สวรรค์ชั้น ๕  นิมมานรดี   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๘,๐๐๐  ปีทิพย์
 สวรรค์ชั้น ๖  ปรนิมมิตสวัตดี   อายุขัยของชาวสรรค์ เท่ากับ  ๑๖,๐๐๐  ปีทิพย์