อานิสงส์ของการรักษาศีล

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2554

๑.  ผู้ตั้งอยู่ในศีล ย่อมประสบโภคทรัพย์อันใหญ่หลวง เพราะความไม่ประมาท
๒.  ชื่อเสียงเกียรติคุณ ย่อมขจรขจายไปในทิศทั้งปวง
๓.  ผู้ตั้งอยู่ในศีล เมื่อเข้าไปสู่ชนกลุ่มใด ย่อมีความองอาจแกล้วกล้า ไม่ขวยเขิน
๔.  ผู้มีศีล คือ ผู้มีความเลื่อมใส เมื่อมรณะภัยมาเยือน ย่อมตายด้วยอาการสงบ มิหลงลืมสติ
๕.  เมื่อละโลก ย่อมไปเกิดในสุคติภูมิ

หากเราตั้งใจรักษาศีลแล้ว เมื่อลงมือนั่งสมาธิ จะทำให้ “ความฟุ้ง” ของเราลดน้อยลง เป็นเหตุให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เร็ว

 

 

 Total Execution Time: 0.0023409525553385 Mins