การทำสมาธิเป็นบุญละเอียด

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2554

การทำสมาธิ เป็นบุญละเอียดอ่อน
เป็นการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ...ให้ดี


สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..ให้เป็นไปได้
สิ่งที่ไม่สำเร็จ  ...ให้สำเร็จ
สิ่งที่ยาก   ...ให้ง่าย
สิ่งที่เหลือวิสัย  ...ให้อยู่ในวิสัยจิตที่ตั้งมั่น

หยุด - นิ่ง - เฉย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
จะเปลี่ยนแปลงตัวเราในทางที่ดีขึ้น


จากอ่อนแอ   ...เป็นเข้มแข็ง
จากหมดแรง   ...เป็นเปี่ยมพลัง
จากสิ้นหวัง    ...เป็นสมหวัง
จากว้าวุ่น      ...เป็นสงบ
จากว้าเหว่    ...เป็นอบอุ่น
จากห่อเหี่ยว   ...เป็นเบิกบาน
จากทุกข์       ...เป็นสุข อย่างไม่มีขอบเขต
และเปลี่ยนแปลงปุถุชนให้เป็นอริยเจ้าได้

เวลาให้กับการนั่งสมาธินั้นไม่สูญเปล่า
เวลาที่ให้กับการนั่งสมาธิ มีคุณค่าเสมอ
และมีประโยชน์เกินกว่าใครๆ จะคาดคิด

 

 Total Execution Time: 0.014920667807261 Mins