บุญสะสมไว้ในใจอย่างไร

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2555

 

ท่านอุปมาดังไฟฟ้าชาร์จใส่แบตเตอรี่ พลังไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้อย่างไร บุญที่เราสร้างก็เก็บไว้ในใจได้อย่างนั้น

ทำบุญมากๆ เข้า บุญก็รวมกันเป็นดวงโตขึ้น ดวงบุญเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบ ก็กลั่นเป็นบารมีประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว

สะสมบารมีต่อไป เมื่อดวงบารมีโตประมาณหนึ่งคืบ ก็กลั่นเป็นดวงอุปบารมีประมาณหนึ่งนิ้ว

สะสมอุปบารมีต่อไป เมื่อดวงอุปบารมีโตประมาณหนึ่งคืบ ก็กลั่นเป็นดวงปรมัตถบารมีประมาณหนึ่งนิ้ว

สะสมปรมัตถบารมีต่อไปอีก ดวงปรมัตถบารมีจะกลั่นเป็นดวงรัศมี ดวงรัศมีจะกลั่นเป็นดวงกำลัง

ดวงกำลังกลั่นเป็นดวงฤทธิ์ ตามลัดส่วนที่มากขึ้นอย่างนี้ ถ้าเห็น"ธรรมกาย" แล้ว ก็จะรู้ จะเห็น จะเข้าใจเอง

         ถ้าเปรียบง่ายๆ กับทางโลก เวลากลั่นน้ำมัน กลั่นสารเคมี เขากลั่นเป็นขั้นๆ อย่างไร บุญที่อยู่ในตัวเราก็กลั่นเป็นขั้นแบบเดียวกัน เอ๊ะ! แล้วเมื่อไรจะเห็นสักที ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ถ้าขยันนั่งสมาธิ นั่งมากจนได้ถึงธรรมกายเร็วๆ ก็จะรู้ว่ากลั่นอย่างนี้ แต่กลั่นไม่เหมือนกับโรงกลั่นนํ้ามันนะ กลั่นคนละอย่าง นี่กลั่นในใจ


         ข้อดี คือ กิเลสก็จะถูกปราบไป กิเลสมันกลัวบุญ...กลัวบารมี เหมือนอย่างความมืดกลัวไฟฟ้า กลัวดวงอาทิตย์ ฉะนั้น เมื่อฆ่าความตระหนี่ได้ก็จะได้ทานบารมี
 

          มีปัญหาว่า ถ้าเราเป็นคนร้ายกาจ ใครมาชวนทำบุญไม่ได้เลย ทำทานบารมีไม่ค่อยได้ ใจมันแคบนิดเดียว แล้วจะทำอย่างไร ก็ต้องรักษาศีล ถ้ารักษาศีล ได้ข้ามวัน ดวงบุญก็สว่างขึ้นมาวูบหนึ่ง ลักษณะประมาณแค่แสงจากลูกหิ่งห้อย
 

           รักษาศีล ๘ ข้ามวัน ก็สว่างขึ้นอย่างแม่หิ่งห้อยก็แล้วกัน รักษาศีล ๑๐ ข้ามวัน สว่างวูบหนึ่ง...ขนาดหัวไม้ขีดไฟ รักษาศีล ๒๒๗ ของพระ...วูบนี้โตหน่อย สว่างเหมือนจุดเทียนจุดไต้ละ สะสมกันไป บุญสะสมมากเข้าก็กลั่นเป็นบารมี เรียกว่า ศีลบารมี
 

           บารมีกลั่นมากเข้าก็เป็นอุปบารมี อุปบารมีกลั่นมากเข้าก็เป็นปรมัตถบารมี ปรมัตถบารมีกลั่นเป็นรัศมี รัศมีกลั่นเป็นกำลัง กำลังกลั่นเป็นฤทธิ์ตามสัดส่วนที่มากขึ้น ถึงตอนนี้ใจมันจะสว่าง เปิดโล่ง อยากสร้างบารมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเอง

 

ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ 

 Total Execution Time: 0.0050727367401123 Mins