แทนคุณบิดามารดา

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2556

  

 

แทนคุณบิดามารดา

ถ้าว่าจะแทนคุณมารดาบิดาน่ะ

ให้เอาทองคำมาทั้งแผ่นนั่นแหละ เป็นเจ้าจักรพรรดินิรมิตแผ่นปฐพี

ให้เป็นทองคำทั้งแผ่น มอบให้บิดามารดาให้เป็นสมบัติพัตราธิราช

ให้บิดาเป็นพระเจ้าจักรพัตราธิราช

ให้มารดาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัตราธิราช

เป็นแต่กตัญูต่อบิดามารดา... ไม่ใช่ว่าตอบแทนคุณ

 

แม้ว่าจะเอาบิดา มารดาขึ้นนั่ง ...

ให้มารดาขึ้นนั่งบนบ่าขวา.. บิดาขึ้นนั่งบ่าซ้าย.. ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนนั้นเสร็จ

จนหมดอายุของลูกนั่นแหละ จะชื่อว่าแทนคุณบิดามารดาก็หาไม่ ...

ได้ชื่อว่า ...เป็นกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเท่านั้น..

 

ชื่อว่าแทนคุณแท้ ๆ ดังกล่าวแล้ว

มารดาบิดาไม่มีศรัทธา...ให้มีศรัทธาขึ้น

ไม่มีศีล...ให้มีศีลขึ้น

ไม่เลื่อมใส...ให้เลื่อมใสขึ้น

ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ...ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้น

4 ประการ...ผู้หญิง..ก็แทนคุณบิดามารดาได้ ผู้ชาย..ก็แทนคุณ4บิดามารดาได้ฯ

 

วาทะธรรม

พระมงคลเทพมุนี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021387533346812 Mins