อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2556

 


อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
 

ชีวิตของคนเรามีแต่ร่อยหรอลงไปทุกวัน
ต้องรีบทำความดีให้มากๆ
อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
เสียดายเวลาที่ผ่านไป
เพราะมันทำให้ชีวิตของเราพลอยร่อยหรอไปด้วย

 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย"
8 กันยายน พ.ศ. 2525

************************************************************************************

 

Don’t Let Time Pass By Uselessly
 

Our life is getting shorter and shorter. Hurry and do more good deeds.
Don’t let time pass by you for naught. It’s a pity to be wasting time.
Time wasted is life wasted.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"
8 September 2525 B.E.

 

 

 Total Execution Time: 0.0041149973869324 Mins