ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2549

 

พ่อชั่วคนรู้ย่อม                 สาธารณ์

แม่ชั่วปากสามานย์                 กล่าวกล้า

พ่อแม่โคตรสันดาน                สุทธชาติ

คำอ่อนหวานบานหน้า              ร่วมรู้อันดี

 Total Execution Time: 0.0011535485585531 Mins