สมาธิช่วย

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2556

 

 

เวลาเราคิดอะไรไม่ออก  ให้หลบไปเงียบๆ ไปนั่งสมาธิ

เอาใจรวมเข้าไปในตัว  แล้วรวมงานทั้งหมดของเราเข้าไปไว้ในตัวด้วย

เราจะคิดออก  จะจัดแผนงานของเราออกว่า  จะต้องทำอะไร  ทำยังไง  จะเห็นชัด

นั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญา  ยายยังใช้วิธีนี้เหมือนกัน มีปัญหาตรงไหน  ยายจะกลับเข้าไปในกุฏิ

นั่งเงียบๆสักพัก  ยายก็จะคิดวางแผนออกว่า  ควรจะแก้ปัญหายังไง

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย"
9 สิงหาคม พ.ศ. 2534

     

Meditation Helps

 

If you run into a mental block in regards to your work,

find a tranquil place to sit down and meditate.

Put your mind along with thoughts about your work at the center

of the body.  Clarity will eventually come to you and you will know

how to arrange and organize your work.  Meditation will give rise

to wisdom. I use this approach to solve problems.  Whenever I

encounter a problem, I would go back to my quarters,

meditate a while, and a solution would come to me.

 

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"
9 August 2534 B.E.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010065547625224 Mins