ต้นเหตุคือกิเลสในตัวของมนุษย์

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2557

ต้นเหตุคือกิเลสในตัวของมนุษย์

     ปัญหาการเมืองมีมาทุกยุคทุกสมัย เพราะตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หันกลับมามองตัวเอง หันหน้ามาศึกษาธรรมะ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เพื่อไปแก้ไขต้นเหตุที่แท้จริง คือขจัดกิเลสในตัวให้หมดไป ก็ยังจะต้องเจอะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ต่อไป…

     แม้แต่ในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากๆ พระศาสดายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็ยังมีปัญหาการเมือง ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราจึงควรรู้เท่าทันด้วยสติและมองปัญหาการเมืองด้วยปัญญา ไม่ปล่อยใจให้หม่นหมองตามไปด้วย เป็นเสมือนจุดเย็นที่อยู่กลางเตาหลอม  ตาที่อยู่ใจกลางพายุ…

     ในสมัยพุทธกาลก็มีปัญหาการเมืองพอสมควรที่เด่นชัดก็มีเรื่องที่พระเจ้าอชาตศัตรูจะบุกแคว้นวัชชี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแก้ไขด้วยการตรัสยืนยันว่าตราบใดที่เจ้าแคว้นวัชชีปฏิบัติอปริหานิยธรรม 7 ประการ ก็จะมีแต่เจริญเพียงอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมถอย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรู ระงับการรุกรานเอาไว้เสียก่อน

     ส่วนอีกเรื่องก็คือเมื่อครั้งพระเจ้าวิฑูฑภะยกทัพไปทำลายศากยวงศ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปห้ามทัพด้วยพระองค์เองถึง 3 ครั้ง พอถึงครั้งที่ 4 ก็ทรงทราบว่านี่เป็นวิบากกรรมที่ใครๆก็ไม่อาจระงับได้ จึงไม่ทรงห้ามเหมือนคราวก่อน พระเจ้าวิฑูฑภะยกทัพไปฆ่าเจ้าศากยะแทบจะหมดสิ้น แล้วจึงยกทัพกลับโดยมาพักอยู่ที่ริมแม่น้ำ กรรมก็บันดาลให้เกิดฝนตกครั้งใหญ่ มีน้ำหลากท่วมมา ทำให้พระเจ้าวิฑูฑภะและส่วนหนึ่งของกองทัพโดนน้ำพัดพาไปและจมน้ำตายกันหมด …

    พึงมีสติอย่าหลงไปก่อเวรสร้างกรรม อยู่กับตัวเอง ทำตัวให้สบาย ทำใจให้สงบ เดี๋ยวจะพบทางสว่าง อยู่กับดวง อยู่กับองค์พระใสใส …

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010825514793396 Mins