มองตัวเอง

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2557

 

มองตัวเอง

   ยายมองตัวเอง  มองให้ทะลุ  เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน มองตั้งแต่หยาบก่อนว่า  เป็นอย่างไร  มองให้เข้าใจทีเดียวแล้วมองละเอียดเป็นขั้นๆ ไป

  พอมองตัวเองจนเข้าใจแล้ว  ก็เข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่นได้หมดทุกอย่างนี่ทางธรรมเป็นอย่างนี้  เป็นเรื่องแปลก  แต่เป็นความจริงทีเดียว

 ขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง  ก็จะเข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไรเพราะโลกคือตัวเรา  มองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน

 แต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้น  มัวแต่มองคนอื่น  ให้เข้าใจคนอื่น  มองแล้วก็ร้อนใจ  เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจ อยากเข้าใจคนอื่น  แต่ลืมมองตัวเองอย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่เข้าใจ

สำหรับยาย  มองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อน  ก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมด

 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง

จากหนังสือ: "คำสอนยาย"

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

......................................................................................

 

Look within yourself

I look at myself, I look through myself, I understand "me" clearly.
I look into my physical self to find my human nature until I thoroughly understand it.  Then I look deeper into my spiritual self, to find my transcendental nature, until I understand this too.

Once I understand myself, I understood others and everything else.
This is the way of Dhamma.  It sounds strange but it is true and it is profound.

Try to understand ourselves truly, and we will understand everything and everyone else clearly, because this world is about us.  Look inside us and we will see the world clearly.

But the ways of the world are not like this--we tend to look at others and try to understand them instead of ourselves.  When we fail to understand them we get frustrated.  By looking so hard at others, we forget to look at ourselves.  Acting this way will never help us truly understand.

As for me, I look to understand "me" first.  Then I will understand others.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong

from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind

5 May 2523 B.E.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.034815184275309 Mins