องค์ประกอบของชีวิตที่ดี

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2557

องค์ประกอบของชีวิตที่ดี

 

องค์ประกอบของชีวิตที่ดี

 

:: องค์ประกอบของชีวิตที่เราต้องมีความเข้าใจ 3 อย่าง คือ

1.  เข้าใจตัวเอง คือ รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไร มีความฝันอะไร อยู่ไปเพื่ออะไร ทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคให้พ้นผ่านไปได้

2. เข้าใจคนอื่น ชีวิตของเราแวคล้อมคนอื่นตลอดเวลา ผู้คนที่มาปฏิสัมพันธ์ย่อมแตกต่างกัน คิดไม่เหมือนกัน ชอบไม่เหมือนกัน หากทำความเข้าใจให้กับความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้ครึ่งหนึ่งของชีวิตผ่านได้ด้วยดี

3. การมีคนที่เข้าใจเรา ชีวิตของเราคงจะว้าเหว่เปลี่ยวเหงา หากขาดคนที่เข้าใจเรา ชีวิตของเราไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจเรา แต่ต้องการแค่บางคนเท่านั้น คนกลุ่มนี้จะเป็นพลังสำคัญในชีวิต ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ คนลุ่มนี้ ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน

ดังนั้น เราจำเป็นต้อง เข้าใจตัวเอง ว่า เราเกิดมาทำไม เข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น และ. สะสมคนที่เข้าใจเรา พร้อมทั้งรักษาให้ดี

 

:: เพื่อจะทำให้องค์ประกอบของชีวิตของเราได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ::

 

 

 Total Execution Time: 0.006132435798645 Mins