ให้รักษาใจกันเองไว้ให้มาก ให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2557

ให้รักษาใจกันเองไว้ให้มาก  ให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

 

ให้รักษาใจกันเองไว้ให้มาก  ให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง 

 

เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจ  ไม่ชอบใจ

ให้เรารู้เท่าทันว่าเราถูกอบรมสั่งสอนมาจากต่างครอบครัวกัน  เราจึงชอบใจในสิ่งที่ต่างกัน 

เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเพื่อเข้าสู่เบ้าหลอมเดียวกัน  เราต้องหยุดเพื่อแสวงจุดร่วม  

ด้วยการพูดแต่คำที่สร้างสรรค์  อย่าฝึกคำพูดที่สร้างเสีย  เพราะมันจะทำให้เราเสียเวลาในสิ่งที่ไม่จำเป็น

และเป็นเหตุให้เราต้องตำหนิตัวเองภายหลังอีกด้วย  

คำพูด กิริยา  นี่สำคัญ  เพราะเราจะรับแรงกระทบเต็มที่และเร็ว  เราต้องปรับ,

 

ต้องฝึกคุณสมบัติภายนอกให้สมภูมินักสร้างบารมี  ให้สมภูมิอันล้ำค่าภายในตัว

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082921981811523 Mins