ไม่มีเวลาไม่มีในโลก

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557

 

 

ไม่มีเวลาไม่มีในโลก

 


"ไม่มีเวลา" เป็นคำกล่าวอ้างของใครหลายๆคน
ที่เริ่มจะห่างไกลจากเส้นทางการสร้างบารมี

"ไม่มีเวลา" ...จริงๆ หรือ?
คนเราหากยังมีลมหายใจ  ก็ย่อมต้องมีเวลาเสมอ

คนที่ประมาทในชีวิต จะไม่"จัดสรรเวลา"
โดยมักอ้างว่า "ไม่มีเวลาว่าง" สั่งสมบุญ

"เวลาว่าง" มีได้ ถ้ารู้จักแบ่งเวลา ปล่อยวางภารกิจ

"เวลาว่าง" ที่แท้จริง คือการทำใจของเรา
ให้หยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  จนกระทั่ง
ใจปลอดจากอกุศลและนิวรณธรรมทั้งหลาย จนได้
เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นจุดหมายของ
การมาเกิดเป็นมนุษย์ที่แท้จริง...

 


ธีรนาถ 27/3/56

 

 

 

 

Total Execution Time: 0.0012621641159058 Mins