รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์ กับนั่งสมาธิ ได้ผลดีต่างกันอย่างไร

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2557

 

 

รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์ กับนั่งสมาธิ
ได้ผลดีต่างกันอย่างไร

 


: ผลการวิจัยออกมาแล้วโดย K. Kijsarun Chanpo
ได้ทำการทดลองกับนิสิตจุฬาฯ จำนวน 60 คน
โดยให้สวดมนต์ 30 คน และทำสมาธิ 30 คน
ชาย-หญิงอย่างละ15 คน
และทำการวัดคลื่นสมองทีละคน
ในขณะสวดมนต์ 30 นาที และผู้ทำสมาธิ 30 นาที

บันทึกการทำงานของสมองตลอดระยะเวลา30 นาที
ผลปรากฎว่าทั้ง 30 คนในการสวดมนต์ทีละคนได้ผลเหมือนกันคือ
: นาทีที่ 0-5 นาทีแรก จิตยังซัดส่าย
: พอนาทีที่ 5-10,10-15,15-20,20-25,25-30
คลื่นสมองจะบอกถึงการดิ่งของจิตที่สงบ
จนจบต่อเนื่องถึงหลังการทดลองอีกระยะหนึ่ง.

ส่วนการทำสมาธิจะได้ผลดีที่สุดอยู่ที่ นาทีที่ 0-5
: พอเข้านาทีที่ 5-10,10-15,15-20...จนจบการทดลอง
จิตจะซัดส่าย คลื่นสมองจะไม่นิ่ง อันเนื่องจากมีนิวรณ์ 5
เข้ามาเป็นเครื่องกั้นการทำงานของจิตต่อการทำสมาธิ
: ดังนั้นจิตที่ยังมีนิวรณ์ 5 อยู่เช่นนี้
ย่อมจะไม่สามารถเป็นสมาธิได้
ต้องฝึกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้.

ซึ่งการทดลองนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสัญญาณคลื่นสมองอัลฟ่าผ่อนคลายเมื่อหลับตาลง
ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในระยะแรก

ฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าการสวดมนต์ก่อนทำสมาธิจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจิตเราจะจดจ่อกับบทสวดมนต์อยู่ตลอดเวลา
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองอัลฟ่าเกิดขึ้น
และคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจนหลังการทดลองอีก 5 นาที.
ซึ่งจะเป็นช่วงที่เข้าสู่การทำสมาธิได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อฝึกบ่อยๆนิวรณ์5 ก็จะหมดไป

ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับผลงานวิจัยครั้งนี้
ซึ่งสามารถแนะนำคนที่ยังไม่เคยทำ ได้ทดลองปฏิบัติดู.

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011733333269755 Mins